Vastuullisuus

Kestävämpi tulevaisuus yhdessä!


Bistoria Iso-Syöte kutsuu vierailijat mukaan kestävän kehityksen matkaan, jossa vastuullisuus on juurtunut kaikkeen toimintaamme. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja vähentämään ympäristövaikutuksiamme, kehittämään jatkuvasti toimintamallejamme ja asettamaan uusia kestävän kehityksen tavoitteita vuosittain.

Turvallinen työympäristö ja riskienhallinta ovat keskeinen osa toimintaamme. Jatkuvan koulutuksen avulla varmistamme henkilökuntamme valmiuden ja lisäämme ympäristötietoisuutta sekä -sitoutumista, niin henkilöstömme kuin vierailijoidenkin keskuudessa.

Sitoudumme ihmisoikeuksien tasa-arvoiseen kohteluun ja torjumme kaikenlaisen hyväksikäytön ja häirinnän. Sosiaalinen kestävyys Syötteen matkailualueella on meille tärkeää, ja työskentelemme aktiivisesti sekä henkilöstömme että vieraidemme hyvinvoinnin ja arvojen puolesta.

Suurimmat ympäristövaikutuksemme liittyvät energian ja veden kulutukseen. Tavoitteenamme on vähentää niiden kulutusta, minimoida jätteiden syntyä ja parantaa lajittelua. Käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja uusiutuvaa energiaa sekä hyödynnämme resurssitehokasta teknologiaa ja pidämme huolta jo hankituista koneista ja laitteista.

Hankinnoissamme suosimme luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita. Vältämme uhanalaisista tai suojelluista lajeista peräisin olevia elintarvikkeita. Pyrimme minimoimaan ruokahävikkiä ja käytämme ympäristömerkittyjä puhdistus- ja pesuaineita. Myös raportointi ja päivittäinen seuranta ovat osa arkeamme, jotta sinulla olisi kestävämpi loma.

Lain noudattaminen on meille vähimmäisvaatimus, ja asetamme tavoitteeksemme ylittää kaikki kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset. Haluamme olla edelläkävijöitä kestävän matkailualan luomisessa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä liittymään kestävän kehityksen polulle.

 

TERVETULOA ISO-SYÖTTEELLE!

Saapumnen Iso-Syötteelle
Julkisella liikenteellä Bistoria Iso-Syötteelle 

  NAUTI LUONNOSTA

Tiimimme